תמונות מפעילויות וקייטנות

פעילות קיטנה בישוב עטרת.