הדגמות של חוגים

הדגמה לחוג קראטה ילדים בגבעת היקב – תשע"ד  – תודה על השיתוף מרכזת החוגים טלי יעקובסון