מדריכים

מדריכי העמותה:

נפתלי בן אליהו   – מורה ראשי

כל המדריכים שלנו בוגרי קורס מדריכים ובעלי תעודת מדריך קראטה

שרית השקס, דאן 2, מדריכה רועי אלישר, דאן 3, מדריך   דוד כהן, דאן 2, מדריך
     david chan
ניר נרקיס, דאן 3, מדריך דוד סטניסלבסקי, דאן 2, מדריך מיכאל ברונשטיין, דאן 2, מדריך
מיכאל ברונשטיין
אלי יורב, דאן 1, מדריך איתיאל יורב, דאן 1, מדריכה נחמי בקשיאל, דאן 1, מדריכה