קאטות

קאטה (型) = ( תבנית תנועה)

קאטה היא מילה יפנית המתארת סדרת תנועות קבועה מראש המבוצעות כנגד יריב מדומה.

כאשר מתחילים ללמוד את סדרת הקאטות מתחילים בטרום-קאטה.

ובלימוד של 10 התנועות:

טאן נו קאטה אומוטה

אימוני הקאטות מיועדים לפתח את יכולת הלוחם ולשפר את מוכנותו לקרב אמת.

יש קאטות ארוכות המכילות תנועות רבות ולעומתן קאטות קצרות המכילות מספר תנועות מועט ויש לכך סיבות ומשמעויות שונות.

ישנן קאטות המבוצעות ללא נשק וישנן כאלה בהן יש שימוש בנשק מסורתי (מקל, טונפאה).

הקאטה עונה על צורך בסיסי של האדם בסדר וארגון ומסייעת לתהליך הלמידה.

מקובל ללמוד ראשית את הקאטות שנוצרו מאוחר והן משמשות כמתווכות לקאטות העתיקות יותר, הנלמדות אחר כך.

כאשר מתחילים ללמוד קאטה מבצעים אותה בשלבים נפרדים. אולם, כדי להשיג את התועלת המרבית מהקאטה, מרגע שהלומד קולט את שלביה השונים של הקאטה ואת סדר הביצוע שלהם, כדאי, שיבצע אותה ברצף ובקצב של קרב אמתי, כדי שהקאטה תדמה לקרב אמת כמה שיותר.

את הקאטה יש לבצע פעמים רבות עד אין ספור בשאיפה להגיע לביצועה המושלם. 

למרות, שסדרת פעולות הקאטה קבועות מראש, הרי, שלוחמים מוסיפים לקאטות נופך משלהם במטרה לדמות מצבים ייחודיים להם הם מתכוננים. 

היאן-שודאן 

היאן שודאן

היאן-נידאן

היאן-סאנדאן

היאן-יודאן

היאן-גודאן

 

בשיטות הקראטה השונות המאסטרים מלמדים קודם את חמש הקאטות של האֵי-אַן (Heian) שאחרים מכנים אותן פינאן (Pinan) שפירושה שלווה.

רק אחר כך עוברים ללמד קאטות קשות יותר.

באסאיי

קאנקו

טיאקי שודאן

טיאקי נידאן

טיאקי סאנדאן

האנגצ'ו

גי'טה

אמפי

גאנקאקו

גי-און